Spring naar inhoud

Alle berichten van admin2 - 2. page

Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

ETTEN-LEUR – Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft besloten een financiële compensatie te verstrekken vanwege het wegvallen van de landelijke inkomensregelingen Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) op 1 januari. Dat gebeurt via een uitgebreidere polis van de huidige gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima. Ook wordt de doelgroep voor deze verzekering verruimd naar burgers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Lees verder

Kwestie: Voor straf geen geld

Inwoners van de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Zundert, Etten-Leur en Moerdijk die het bewust verstieren op hun werk en daardoor hun baan verliezen of passende arbeid weigeren, hangt een fikse strafmaatregel boven het hoofd: zij krijgen twee maanden achtereen geen bijstandsuitkering van de gemeenten, die samenwerken in de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Lees verder

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014

Eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming 2014

Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen van ten hoogste 110 procent van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan heeft u in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen geldt als peilmaand september 2014.

Voor deze koopkrachttegemoetkoming geldt geen vermogensgrens van de WWB. Het eventuele vermogen blijft dus buiten beschouwing.

Ontvangt u een WWB, IOAW of IOAZ-uitkering van de gemeente Etten-Leur, dan krijgt u dit bedrag automatisch gestort in november/december 2014. U hoeft hiervoor niets te doen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering in de vorm van een “aanvullende inkomensvoorziening ouderen”, dan wordt het bedrag automatisch betaald door de Sociale verzekeringsbank.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar ontvangt u geen uitkering van de gemeente Etten-Leur, dan kunt u vanaf 1 november 2014 een aanvraag indienen bij de afdeling Samenleving. U kunt deze aanvraag indienen tot 1 januari 2015.

Het aanvraagformulier kunt u elke werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur ophalen bij het loket van de afdeling Samenleving op het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4.

Kunt u niet het aanvraagformulier ophalen? Neem dan contact op met afdeling Samenleving, telefoonnummer 5024247. Het aanvraagformulier wordt dan opgestuurd.

Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan altijd contact op met de afdeling Samenleving.

De hoogte van koopkrachttegemoetkoming bedraagt:

  • € 100,– voor samenwonenden/gehuwden
  • € 90,– voor een alleenstaande ouder
  • € 70,– voor een alleenstaande.

De gemeente Etten-Leur streeft er naar de bedragen voor eind 2014 uit te keren.
Geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben:
1. gedetineerden;

2. personen jonger dan 18 jaar;

3. personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering);

4. personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.