Spring naar inhoud

Bestuur

De cliëntenraad is een groep van tien personen (vijf cliënten en vijf vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Etten-Leur).

De cliëntenraad is een door de gemeente officieel ingesteld adviesorgaan.

De leden zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

De cliëntenraad is op 25 mei 2005 geïnstalleerd. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en de mogelijkheid van een extra termijn van 4 jaar.

Partners
In de Cliëntenraad zitten mensen met een uitkering of een minimuminkomen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals Economie Vrouwen en Armoede, FNV, Platform Minima, PKN en H. Mariaparochie.

NAAMORGANISATIE FUNCTIE
Mevr. W. van Ginneken( Willemijn)EVA plv
Mevr. S. van den Bosch (Sabine)EVA
Mevr. M. van den Oever-Hoekstra (Miep) PKN
Mevr. J.L. Sanders (Jolanda)H. Mariaparochie
J. Merkus (Han)Platform Minima
Mevr. M. Pruyssers (MarLies) CliëntVoorzitter
Mevr. D. Kuster (Doria)Cliënt
Mevr. N. Blankers (Nicole)Cliënt
F. Hanemaaijer (Frans)Cliënt
J. van Dun (Jos)FNV
T. van Os (Theo)CliëntSecretaris

Ambtelijk coördinator vanuit de Gemeente
Frank Theijs
Afdeling Samenleving
Postbus 10.100
4870 GA  Etten-Leur