Spring naar inhoud

Over de Wmo

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en andere voorzieningen en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen.

Uitleg Hervorming Langdurige Zorg
VWS-filmpje over veranderingen in langdurige zorg
Onderstaande “explanimation” geeft op een inzichtelijke manier informatie over de Wmo.